За душата от Родопите

Може ли да се говори за Родопите без да се спомене мелодята на родопската каба гайда? Вълшебна музика, от която човек настръхва …

Слушайте!